Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Powiatem Staszowskim porozumienie dotyczące budowy obwodnicy Staszowa.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Powiat Staszowski zobowiązał się do wykonania dokumentacji projektowej
obwodnicy co może kosztować około 700 tys. zł, uzyskania decyzji
środowiskowej, przygotowania i przeprowadzenia przetargu, konsultacji
społecznych oraz uzgodnienia z władzami miasta docelowego przebiegu
obwodnicy. Z kolei samorząd województwa zobowiązał się do określenia
warunków technicznych do projektowanej obwodnicy, uzgodnienia projektu
koncepcyjnego inwestycji oraz realizacji zadania w kolejnej perspektywie
finansowej z udziałem środków unijnych.
Projekt budowy obwodnicy ma być gotowy do 30 listopada przyszłego roku.