Samorząd województwa świętokrzyskiego będzie organizatorem prowadzącym Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Rocznie na tę instytucję ma przeznaczać 1 mln złotych. Taką decyzję podjęli radni sejmiku. Województwo jest współorganizatorem centrum od 2006 r. Obecna kondycja finansowa gminy Pacanów nie pozwala na zapewnienie środków pozwalającej na funkcjonowanie centrum oraz zachowanie odpowiedniego poziomu merytorycznego. Dlatego główny ciężar utrzymania instytucji weźmie na siebie województwo. Gmina, która teraz jest organem prowadzącym zapewni w budżecie w kolejnych latach dotację w wysokości 200 tysięcy rocznie.
W zeszłym roku koszty działalności centrum wyniosły ponad 3,5 mln zł, natomiast przychody niespełna 2,7 mln. W tym roku mają być jeszcze wyższe.
(Marcin Gabrek)