Samborzec: Zarząd Dróg Powiatowych w nowej siedzibie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych wraz z garażami i magazynami stanął na
działce, którą powiat pozyskał od skarbu państwa.
(Marcin Gabrek)
Zarząd Dróg Powiatowych przeniósł się z Sandomierza do nowej siedziby w
Samborcu.
Siedziba w Sandomierzu, która mieściła się przy ul. Lwowskiej została zalana
w czasie powodzi w 2010 roku, była też zbyt mała i konieczne było
wynajmowanie różnych obiektów. W nowym miejscu łatwiej będzie zorganizować
działalność instytucji – mówi wicestarosta Wojciech Dzieciuch