Samborzec: Wójt Witold Garnuszek niewinny

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Prokuratura zapowiedziała, że wystąpi o uzasadnienie wyroku. To może
oznaczać, że będzie odwoływać się od tego wyroku.
(Marcin Gabrek)
Wójt Samborca Witold Garnuszek został uniewinniony przez Sąd Rejonowy w
Sandomierzu od zarzutu bezprawnego pobierania nagród finansowych.
Sprawa toczyła się niemal cztery lata. Chodziło o nagrody, jakie wójt
otrzymywał na przykład z okazji '90 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości' czy dnia pracownika samorządowego. Podczas kontroli
zakwestionowano podstawę ich wypłaty, a wójt zwrócił je w całości do kasy
gminy. W sumie było to 17,5 tysiąca złotych.
Razem z wójtem oskarżony został ówczesny przewodniczący Rady Gminy, który
nagrody przyznawał. Został on już prawomocnie skazany. Zeszłoroczny wyrok
dla wójta Garnuszka został uchylony przez sąd apelacyjny. Teraz sandomierski
sąd uznał, że wójt jest niewinny.
Sam Witold Garnuszek nie kryje satysfakcji