Samborzec: Powstaje monografia gminy pisana wierszem.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

– mówi dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu Sebastian Mazur.
(Joanna Sarwa)
(Na zdj. Ewa Juda wraz z członkiniami Stowarzyszenia 'Gorzyczany z Sercem dla Ludzi' oraz sołtysem wsi Gorzyczany Alicją Wołos)
Za kilka miesięcy z wierszowanym obrazem gminy zapoznać się będą mogli czytelnicy:

Autorka stara się dostrzec i opisywać pozytywne strony rzeczywistości – także w swojej monografii:

Ważne, by zebrać odpowiednią ilość informacji:

Powstaje pisana wierszem monografia gminy Samborzec.
Pisze ją Ewa Juda ze stowarzyszenia 'Gorzyczany z Sercem dla Ludzi'.