Sadowie: Utworzono spółdzielnię socjalną.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pięć osób znajdzie zatrudnienie w nowo utworzonej w powiecie opatowskim spółdzielni socjalnej.
Założycielami spółdzielni pod nazwą 'Porządek musi być!' są: Urząd Gminy w Sadowiu i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie 'Rossa'.
Nowopowstała spółdzielnia działająca na terenie gminy Sadowie i okalających ją miejscowości świadczyła będzie usługi porządkowe obejmujące między innymi: koszenie traw, sprzątanie chodników, poboczy, sadów, miejsc publicznych, czyszczenie rowów, przepustów melioracyjnych, odśnieżanie, usuwanie lodu, pielęgnację terenów zielonych, przygotowywanie opału dla osób fizycznych czy też drobne prace naprawcze.
Spółdzielnia utworzona w ramach projektu 'W kierunku rozwoju spółdzielczości socjalnej' otrzymała wsparcie finansowe.
To dotacja inwestycyjna w kwocie 100 000 zł (po 20.000 zł na każdą zatrudnioną osobę). Ponadto przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania spółdzielnia otrzyma tak zwane wsparcie pomostowe, w kwocie 1 000 zł miesięcznie na jednego zatrudnionego pracownika, z przeznaczeniem na pokrycie pierwszych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
(Joanna Sarwa)
(Fot. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości, Sandomierz)