Sadowie: Nauka pływania

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Gmina Sadowie w powiecie opatowskim otrzymała pieniądze z budżetu samorządu województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania. Skorzysta z niej 30 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Gmina zapewni uczniom transport na pływalnię w Baćkowicach. Zajęcia potrwają do końca czerwca.
To już trzeci rok funkcjonowania programu 'Umiem pływać', który cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku na jego realizację z budżetu województwa przeznaczono 180 tys. zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 200 tys. zł.
Na terenie województwa świętokrzyskiego program obejmie swym działaniem około 2 tys. uczniów szkół podstawowych z ponad 50 gmin. W pierwszej kolejności nauką pływania zostaną objęci uczniowie z miejscowości, w których nie ma krytych pływalni.
Koordynatorem programu jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.