Rzeszów: Prostest rodziców przedszkolaków

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Cały pomysł podyktowany jest przyczynami finansowymi, poszukiwaniem przez organ prowadzący oszczędności.
Wczoraj i dzisiaj w rzeszowskich przedszkolach zbierane są podpisy pod pismem protestacyjnym. Rodzice mają zamiar udać się z nim jutro (godz.12.15) do prezydenta, aby prosić go o wsparcie w tej sprawie.
(Dominika Miś)
Rodzice o całej sprawie dowiedzieli się dopiero z mediów.

Dyrektorzy przedszkoli natychmiast wyrazili swój brak poparcia dla tego projektu, wystosowali pismo i o opinię poprosili Rady Pedagogiczne. Te ostatnie jeszcze nie zajęły stanowiska w sprawie. Dyrektorzy takich placówek wybierani mieliby być w drodze konkursu:

Rodzice przedszkolaków z rzeszowskich publicznych przedszkoli rozpoczęli protest przeciwko powołaniu zespołów szkolno-przedszkolnych.
W czasie ferii zimowych dyrektorom przedszkoli został przedstawiony projekt utworzenia w Rzeszowie zespołów szkolno – przedszkolnych (3 lub 4 przedszkola połączone z 1 szkołą).
W ostatni piątek odbyło się zebranie przewodniczących przedszkolnych Rad Rodziców, którzy jednogłośnie zdecydowali się podjąć akcję protestacyjną.
Mówi przewodnicząca Rady Rodziców jednego z przedszkoli Agnieszka Bijak: