Rzeszów: Inwestycje chcemy przeprowadzić możliwie szybko

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Było to już trzecie tego typu spotkanie w urzędzie marszałkowskim organizowane z inicjatywy marszałka, którego celem jest zapewnienie właściwej jakości powietrza w województwie podkarpackim. Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie na terenie firmy Kronospan.
(Tomasz Łępa)
Należy zaznaczyć, że Kronospan stanowi bardzo istotne i widoczne źródło zanieczyszczeń powietrza, ale ograniczenie emisji tylko przez ten zakład nie rozwiąże problemów przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń pyłów PM10 i PM2,5. Do tego niezbędne są działania samorządów, w tym pozyskanie środków z RPO. Mówi dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWP, Andrzej Kulig

Jak tłumaczy starosta mielecki Zbigniew Tymuła ważna jest chęć zaangażowania o poprawę powietrza, wszystkich instytucji.

Współpracę przy realizacji działań zadeklarował prezes firmy Kronospanu, Tomasz Jańczak

Decyzja ta jest również potrzebna, aby w zgodzie z nią w 2017 roku zostało zmienione pozwolenie zintegrowane (w szczególności stanowiące zezwolenie na emisję). Pozwolenie to określi wielkość emisji zgodnie z harmonogramem, zatem o którym również przesądzi decyzja środowiskowa. Podczas spotkania, marszałek Władysław Ortyl przedstawił prezesowi Kronospanu 'mapę drogową”, jako proponowane przez niego rozwiązanie dojścia do spełnienia wymogów konkluzji BAT – ustalonych decyzją Komisji Europejskiej. Jednak realizacja założeń 'mapy drogowej” będzie zależała od współpracy organów administracyjnych, jak i Kronospanu oraz organizacji społecznych. podkreślił marszałek Władysław Ortyl

Marszałek uważa, że inwestycje zmniejszające emisję zanieczyszczeń firma Kronospan może zrealizować do końca 2017 roku, czyli o dwa lata wcześniej, niż wymaga tego ustawa – Prawo ochrony środowiska. Kluczową sprawą dla możliwie wczesnego ich rozpoczęcia i zakończenia jej w tym terminie jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co powinno nastąpić jeszcze we wrześniu 2016 roku. Tę decyzje na wniosek Kronospanu wydaje Prezydent Miasta Mielca. To od niego teraz zależy, czy przebudowa zakładu rozpocznie się z początkiem 2017 roku.

Rozmowy o możliwościach poprawy jakości powietrza w powiecie mieleckim są potrzebne a niezbędne inwestycje w Kronospanie można wykonać wcześniej – tak w skrócie można podsumować spotkanie jakie odbyło się w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie. Na zaproszenie marszałka Władysława Ortyla uczestniczył w nim prezes firmy Kronospan Tomasz Jańczak, a także starosta Zbigniew Tymuła, prezydent Mielca Daniel Kozdęba oraz szef rady osiedla Mościska Janusz Wrona. Wielu mieszkańców powiatu mieleckiego uważa, że zanieczyszczenie powietrza w tym regionie jest duże, a jednym z odpowiedzialnych za ten stan jest firma Kronospan – mówił o sytuacji przewodniczący rady osiedla Mościska, Janusz Wrona: