Rzędów: Otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do zakładu będą trafiać odpady z osiemnastu gmin. To teren zamieszkały przez
ponad 150 tysięcy osób.
(Marcin Gabrek)
Zakład wybudowała spółka powołana przez 18 gmin z województwa
świętokrzyskiego. Członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podkreśla, że
tworzenie takich zakładów jest konieczne w świetle przepisów

Cały zakład zajmuje cztery hektary powierzchni. Powstało tu między innymi
składowisko odpadów, których nie można przetworzyć

W Rzędowie pod Staszowem otwarto nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi. Innowacyjny kompleks powstał na terenie dawnej Kopalni Siarki.
Zakład będzie przetwarzał rocznie nawet 30 tysięcy ton odpadów. Dwie trzecie
z nich zostanie poddanych recyklingowi
Mówi prezes zakładu Robert Stachowicz