Rudnik nad Sanem: Potrzebne wsparcie w budowie Ogólnopolskiego Ośrodka dla Głuchoniemych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W Rudniku nad Sanem powstanie Ogólnopolski Ośrodek dla Głuchoniemych.
To inicjatywa pochodzącego z Rudnika ks. Czesława Wali, honorowego kustosza Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie.
Ośrodek tworzyć będzie kompleks trzech budynków. Jeden został pomyślany jako miejsce stałego pobytu dla niesłyszących, chorych, samotnych i starszych. Drugi jest planowany dla rodzin głuchoniemych, przebywających okresowo na rekolekcjach, a trzeci, informacyjny, kongresowy, ma powstać z przeznaczeniem na konferencje osób niesłyszących z całej Polski.
Ośrodek zostanie wybudowany przy wjeździe do Rudnika od strony Niska (przy drodze krajowej nr 77) na działce o powierzchni 1,5 hektara, ziemi rodziców księdza Wali, a będzie prowadzony przez Siostry Salezjanki Dwóch Świętych Serc z Włoch – zakon założony przez Św. Filipa Smaldone, patrona głuchych na całym świecie.
Koszt budowy opiewa na miliony złotych, dlatego potrzebne jest wsparcie.
Ksiądz Czesław Wala od wielu lat prowadzi działalność dobroczynną na rzecz chorych, niepełnosprawnych, głuchoniemych, biednych i ułomnych. Rozpoczął budowę kościoła Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, które zostało wzniesione jako wotum dziękczynne za ocalenie Narodu Polskiego od ateizmu. Zainicjował też budowę Drogi Krzyżowej, Domu Pielgrzyma, Muzeum Ziemi Świętokrzyskiej, Ośrodka Rehabilitacji i Terapii, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Wioski Dzieci Niepełnosprawnych, Domu Ludzi Starszych im. Sue Ryder; a w Rudniku nad Sanem- sierocińca o nazwie 'Nasz Dom Dzieciątka Jezus'. Jako wieloletni duszpasterz osób niepełnosprawnych przyczynił się do sprowadzenia z Włoch do Polski relikwii św. Filipa – patrona głuchych. Jednym z dzieł ks. Wali było również wybudowanie i otwarcie przy Sanktuarium Zakładu Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej.
Ks. infułat Czesław Wala był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność duszpasterską i charytatywną. Został laureatem ogólnopolskiej nagrody Stowarzyszenia Civitas Christiana im. ks. Bolesława Domańskiego (1995), nagrody 'Viventi Caritate” – Żyjącemu Miłością, dedykowanej biskupowi Janowi Chrapkowi (2008), nagrody 'Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989 (2009). Ks. infułat Czesław Wala został również odznaczony 'Orderem Uśmiechu” przyznawanym przez dzieci (1998) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).
Ksiądz Czesław Wala EREM – Góra Miłosierdzia Bożego Kałków-Godów, Pawłów koło Starachowic, nr konta 84 1240 1398 1111 0010 4673 3859.