Rudnik nad Sanem: Medale za lata pracy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Srebrne medale otrzymali Dorota Rabińska, Edward Wołoszyn. i Jerzy Stelmach, a brązowe medale Marta Szczepańska i Stanisław Haduch. Wyróżnień i odznaczeń resortowych doczekali się nauczyciele i pracownicy oświatowi Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego i Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego i Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, a także Zespołu Szkół w Jeżowem i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku. Kilkunastu nauczycieli i pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez powiat otrzymało również nagrody starosty niżańskiego Gabriela Waliłko.
(Marta Górecka)
W Rudniku nad Sanem najbardziej zasłużeni pracownicy oświaty odebrali nagrody wyróżnienia i medale. Wojewoda Podkarpacka Małgorzata Chomycz-Śmigielska wręczyła w imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę