Rudnik nad Sanem: Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem obchodził jubileusz 50-lecia.
Podczas uroczystości wręczono specjalne wyróżnienia dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się na rzecz dzieci i młodzieży z ośrodka. Wyróżnieni otrzymali wybite specjalnie na tę okazję medale z napisem 'Serce za serce”.
Rudnicki ośrodek został powołany do życia w 1962 roku i od tamtej pory nieustannie niesie pomoc osobom niepełnosprawnym.
Obecnie ośrodek zapewnia kompleksową edukację, rehabilitację, terapię oraz opiekę dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Placówka kształci w oddziałach przedszkolnych, rewalidacyjno-wychowawczych, Szkole Podstawowej numer 4 Specjalnej, Gimnazjum numer 2 Specjalnym oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Oferuje też wiele zajęć pozalekcyjnych. Obecnie ośrodek zapewnia opiekę 140 osobom.