Rudnik: Powiatowe święto ochotników i 140-lecie OSP w Rudniku

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Natomiast dziś rudnicka jednostka OSP to jedna z lepiej wyposażonych
jednostek w powiecie niżańskim. Posiada ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
GCBA MAN, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLM FORD i samochód operacyjny
oraz łódź motorową i zestaw narzędzi hydraulicznych, a także inny sprzęt
ratowniczy. Jedną z wielu mocnych stron OSP w Rudniku jest prężnie
działająca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Z okazji jubileuszu jednostki
Młodzieżowa Drużyna otrzymała proporzec MDP.
Marta Górecka
Również w tedy rudniccy strażacy walczyli nie tylko z pożarami ale i ze
skutkami powodzi na Sanie. Wyposażenie jakim dysponowała w początkach
istnienia OSP w Rudniku to m.in. dwie sikawki ręczne:

Strażakiem Ochotnikiem Roku została druhna Agnieszka Zybura. Natomiast
jubileusz 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku był okazją do
przypomnienia bogatej historii tej jednostki. Przypomniał ją wiceprezes OSP
w Rudniku Czesław Kolano:

Szef powiatowych struktur OSP RP dziękował samorządom za pomoc finansową w
zakupie sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP, podziękowań doczekała się
także Komenda Powiatowa PSP w Nisku za udzielane wsparcie. Natomiast
najbardziej zasłużeni druhowie doczekali się medali i wyróżnień. Złoty Znak
Związku OSP RP otrzymał Feliks Kasprzyk. A medalem Honorowym im. Bolesława
Chomicza odznaczony został Adam Chmura. Zaś złote, srebrne i brązowe Medale
za Zasługi dla Pożarnictwa powędrowały do 14 druhów. A członkowie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych doczekali się złotych, srebrnych i
brązowych Odznak MDP. Natomiast starosta niżański Robert Bednarz ogłosił
wyniki konkursu na Strażaka Ochotnika Roku:

Strażacy ochotnicy z powiatu niżańskiego świętowali dzień strażaka.
Powiatowe uroczystości tym razem odbyły się w Rudniku. Wybór miejsca był
nieprzypadkowy, bo OSP w Rudniku obchodzi w tym roku jubileusz 140-lecia
istnienia jednostki. Uroczystości powiatowe były okazją do podziękowań
strażakom ochotnikom za ich gotowość do niesienia pomocy. A jest komu
dziękować bo jednostki OSP na terenie powiatu niżańskiego zrzeszają ponad
2000 druhów. Przypomniał o tym prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Nisku Gabriel Waliłko: