Rozpoczyna się VII edycja kampanii 'Potrzebuję rodziców od zaraz'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Celem akcji jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród
mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Na koniec czerwca terenie
województwa funkcjonowało 1038
rodzin zastępczych.
Jak podkreśla wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba chodzi o to, aby rozszerzać
krąg rodzin zastępczych.
Tegoroczna edycja kampanii rozpocznie się dzisiaj na Zamku Kazimierzowskim w
Sandomierzu V Zjazdem Rodzin Zastępczych. Zjazd będzie okazją do wymiany
doświadczeń oraz dokonań i rozwiązań w zakresie usprawniania systemu opieki
nad dzieckiem i rodziną. W trakcie sześciu tygodni trwania akcji odbędą się
m.in. spotkania i dyskusje na temat rodzicielstwa zastępczego, pikniki
rodzinne, a także przeglądy artystyczne. Kampania zakończy się 20
października tradycyjnym meczem piłki nożnej rodzinne domy dziecka i rodziny
zastępcze vs. VIP-y.
W ramach kampanii wojewody działania prowadzone będą również przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie w całym regionie. Będą to dyżury telefoniczne, akcje
informacyjne oraz spotkania i imprezy integracyjne.
(Marcin Gabrek)