Rozpoczął się remont wałów przeciwpowodziowych na Koprzywiance w powiecie sandomierskim.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W ramach inwestycji wyremontowany zostanie lewy wał wzdłuż rzeki od Andruszkowic do Polanowa, o długości 3 kilometrów 200 metrów. Inwestycja będzie gotowa do 30 czerwca 2013 roku. Modernizacja ma na celu umocnienie wału i zabezpieczenie go przed przesiąkaniem. Będzie polegała na wbiciu ścianki szczelnej w podłoże wału, ponadto skarpa zostanie wyłożona bentomatą.
Podczas powodzi w 2010 roku doszło w tym miejscu do silnego przesiąkania wałów. – Tylko dzięki akcji straży pożarnej nie doszło do przerwania tego wału – powiedział kierownik sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Jacenty Czajka. Inwestycja jest realizowana ze środków wieloletniego, rządowego programu 'Górna Wisła' – który zakłada m.in powiększenie przepustowości koryt rzek, budowę kanałów oraz modernizację i rozbudowę systemów obwałowań.