Rośnie liczba bezrobotnych w Nisku.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dlatego tak ważne jest dla bezrobotnych, że niżańskiemu urzędowi pracy udaje się pozyskać kolejne środki na aktywne formy walki z bezrobociem. Takim przykładem jest ostatni projekt 'Drogowskaz na zatrudnienie', w ramach którego PUP może pozyskać ok. 1,5 mln zł. To by oznaczało, że w porównaniu z rokiem ubiegłym kiedy to na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie niżańskim przeznaczono 6,6 mln zł, w tym roku udało się pozyskać o ok. 3 mln zł więcej.
(Marta Górecka)
Biorąc pod uwagę, że jest to okres prac sezonowych liczby te mocno niepokoją. To z pewnością odbije się także na wielkości stopy bezrobocia, która na podstawie danych z czerwca wynosiła 21,3%

Szczególnie niepokojące jest podsumowanie minionego miesiąca, bo w lipcu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku zarejestrowało się prawie dwukrotnie więcej bezrobotnych, niż zwykle bywa w tym miesiącu. Mówi dyrektor PUP w Nisku Piotr Rutyna