Reorganizacja w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg. MOPR ma nowy dział.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Około pięć tysięcy osób korzysta z pomocy Wydziału Świadczeń Społecznych w Tarnobrzegu. Są to mieszkańcy uprawnieni do korzystania z funduszu alimentacyjnego, pobierający dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne oraz ci, którym przysługują świadczenia rodzinne z dziewięcioma przysługującymi im z tego tytułu dodatkami.

Zadania realizowane przez Wydział Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Tarnobrzeg od pierwszego stycznia podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. O takim rozwiązaniu w październiku ubiegłego roku zdecydowała rada miasta. Dla świadczeniobiorców w tym miesiącu prawie nic się nie zmieni. Siedziba działu mieścić się będzie w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Mickiewicza, a petenci załatwią sprawę w tamtejszym Biurze Obsługi Interesanta. Mówi Barbara Kłeczek kierownik Wydziału Świadczeń Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (na zdjęciu).