Rekreacja wróci nad Wisłokę

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Trwa budowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego na Wisłoce w granicach administracyjnych Mielca. Ta inwestycja oznacza nie tylko bezpieczeństwo, lecz także możliwość korzystania z nowych terenów rekreacyjnych, które powstaną dzięki budowie wałów.
Inwestorem budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który na całe przedsięwzięcie prowadzone na terenie powiatu mieleckiego wyda ok. 90 milionów złotych.
W ramach inwestycji powstanie m.in. ponad kilometrowy ciąg spacerowy i ścieżkę rowerową, które będą biegły na koronie wału i tuż przy nim. Powstanie także tzw. mała architektura, czyli ławki, pasujące stylistycznie oświetlenie oraz zadaszone wiaty ogniskowe. Ciąg rekreacyjny powstanie pomiędzy nowym parkingiem przy ulicy Rzecznej i kładką na Wisłoce, a Pałacykiem Oborskich.
Zakończenie budowy wałów przewidziane jest na lipiec przyszłego roku.
(Małgorzata Migacz)