Region. Mijają kolejne daty określone przez kalendarz wyborczy.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

 

Terytorialne komisje wyborcze zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 22 września.

 

Tym podmiotem jest komisja terytorialna, w przypadku Tarnobrzega – miejska.

 

Mijają kolejne daty określone przez kalendarz wyborczy. Do wyborów samorządowych pozostały dwa miesiące. Do 8 września rejestrowały się komitety wyborcze. Dziś upływa termin na  zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych, komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych: gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dzielnicowych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Zbigniew Kantorowicz tłumaczy, czym zajmują się komisje wyborcze, na początek te niższego szczebla czyli obwodowe.