Region: Zmiany kadrowe w policji.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Zmiany kadrowe w policji.
Na wniosek komendanta głównego policji minister spraw wewnętrznych i administracji powołał na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji mł. insp. Andrzeja Szymczyka, dotychczasowego zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach.
Odwołał też ze stanowiska zastępcy komendanta głównego policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia.
Odwołał także ze stanowiska komendanta wojewódzkiego policji nadinsp. Dariusza Działo – komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadinsp. Zdzisława Stopczyka – komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie i nadinsp. Ryszarda Wiśniewskiego – komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Komendant główny powierzył pełnienie obowiązków komendantów wojewódzkich policji ich dotychczasowym I zastępcom.
(www.policja.pl)