Region: Wznawia działalność Świętokrzyska Akademia Sportu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zgłoszone do Świętokrzyskiej Akademii Sportu przedsięwzięcie powinno zawierać propozycję zorganizowania minimum czterech wydarzeń sportowych – np. zawodów, ligi, rozgrywek.
O dofinansowanie z programu mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które w obszarze swojego działania (zapis w statucie) moją zadania z zakresu kultury fizycznej. Dofinansowane mogą być zarówno zadania z zakresu gier zespołowych, jak również sportów indywidualnych. Przy każdym projekcie wymagany jest 10 proc. finansowy wkład własny. Maksymalna wysokość dotacji to 7 tys. zł na jeden projekt.
(Marcin Gabrek)
Marszałek przekonuje, że skierowanie tam środków ma sens:

70 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku samorząd województwa na realizację 'Świętokrzyskiej Akademii Sportu”. W ramach programu zrealizowano do tej pory 216 projektów upowszechniających sport i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i z małych miast.
Mówi marszałek Adam Jarubas