Region: Współpracujemy na rzecz bezpieczeństwa Światowych Dni Młodzieży.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Służba Celna we wszystkich oddziałach celnych obsługujących przejścia graniczne w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim, wzmogła działania kontrolne między w stosunku do towarów, środków transportu i osób.
(Tomasz Łępa)
Czynny udział w kontroli bezpieczeństwa podczas obchodów ŚDM w Małopolsce ma także sześcioosobowa grupa funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Przemyślu. Funkcjonariusze, którzy od tygodnia są już w Krakowie to przede wszystkim eksperci w zakresie obsługi urządzeń rentgenowskich oraz analizy obrazu.

Na Podkarpaciu przejścia graniczne przekroczyło dotąd ponad 3 tys. pielgrzymów w drodze na ŚDM. Poza pomocą w sprawnym przekroczeniu granicy, funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu współpracują także ze Strażą Graniczną patrolując drogi dojazdowe do przejść granicznych oraz kontrolując osoby i pojazdy na terenie byłego przejścia granicznego w Barwinku. Grupa celników z Podkarpacia oddelegowana została także do bezpośredniego wsparcia ŚDM w Krakowie.