Region: Wsparcie dla przedszkoli i szkół zawodowych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Nabór wniosków potrwa do 18 września.
(Marcin Gabrek)
Środki zaplanowane na obydwa przedsięwzięcia są znaczące

Ogłoszone zostały pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Będzie można sięgnąć po środki na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach oraz rozwój szkolnictwa zawodowego.
Program dotyczący rozwoju sieci przedszkoli w województwie w poprzednich latach cieszył się dużym zainteresowaniem.
Mówi marszałek Adam Jarubas