Region: Wiózł nielegalnie ponad 40 kg żywności

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób, które mogą potencjalnie zostać wprowadzone do Wspólnoty, jest pryszczyca. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił, że wprowadzanie mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych to potencjalne drogi przedostania się wirusa tej choroby na teren UE. Pamiętajmy, że choroby nie znają granic – przywożąc mięso lub produkty mleczne spoza krajów UE, podróżni ryzykują wprowadzenie chorób zwierzęcych. W razie braku zgłoszenia takich produktów do kontroli podróżny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
(Tomasz Łępa)
W trosce o bezpieczeństwo epizootyczne i bezpieczeństwo żywności Unia Europejska zabrania przywozu na teren UE produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu osobistym podróżnych (np. mięsa, wędlin, konserw, wyrobów zawierających mięso i nabiał). Nawet niewielkie ilości takich produktów są na granicy zatrzymywane, umieszczane w przeznaczonych do tego celu konfiskatorach, a następnie utylizowane.
Mówi Edyta Chabowska z urzędu celnego w Przemyślu.