Region: Wieniec z Połańca na dożynkach prezydenckich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W 2010 roku za najpiękniejszy w Polsce uznano wieniec z gminy Wilczyce w powiecie sandomierskim.
(Marcin Gabrek)
Wieniec z Połańca został uznany za najpiękniejszy wieniec wojewódzkich dożynek, które odbyły się w Sandomierzu.
Teraz wieniec będzie reprezentował region na dożynkach prezydenckich w Spale.
Jak powstaje zwycięski wieniec, mówi Elżbieta Janiec: