Region: Wieloletnia Prognoza Finansowa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W tym roku ze środków, które wspólnie wykładają samorządy z Podkarpacia oraz samorząd województwa, sfinansowanych zostanie 10 inwestycji na łączną kwotę 140 tysięcy złotych. Wszystko po to, aby poprawić warunki korzystania z kolei oraz zachęcić pasażerów do korzystania z tego środka transportu.
(Tomasz Łępa)
Radni województwa podjęli także uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji dla samorządów na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego w 2016 roku:

Radni podjęli także decyzję w kluczowej dla województwa kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego wprowadzone zostały podczas sesji dwa zadania inwestycyjne ze zlewni rzeki Wisłoki, o łącznej wartości ponad 87 mln złotych. Dodatkowo radni zdecydowali o wprowadzeniu do prognozy finansowej rozbudowy lewostronnego obwałowania Trześniówki o wartości ponad 8 mln złotych oraz budowę kanału ulgi na potoku Husówka za 800 tysięcy złotych. W ten sposób na jednej sesji radni wprowadzili do wieloletniego planu 4 nowe zadania o łącznej wartości ponad 96 mln złotych. Te inwestycje przeciwpowodziowe planowane są do realizacji w ramach RPO 2014-2020:

Tematem, który wzbudził największą dyskusję podczas marcowej sesji podkarpackiego urzędu marszałkowskiego w była kwestia zmian w budżecie województwa oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany te dotyczą wprowadzenia do wieloletniej prognozy kwoty, która pozwoli zarządowi województwa na podjęcie decyzji w sprawie wyboru operatora dla Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce. W drodze przetargu na obsługę centrum zgłosiła się tylko jedna firma. Mówi marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl: