Region: Więcej na kanalizację.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Dodatkowe 318 tysięcy złotych trafi na przebudowę kanalizacji w gminach Baćkowice i Bogoria. Taką decyzję podjął dzisiaj Zarząd Województwa świętokrzyskiego.
Obydwa projekty realizowane są z kończącego się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.
Pieniądze otrzyma Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, realizujący projekt 'Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria”. Zadanie to otrzymało 8 milionów 740 tysięcy złotych dotacji z RPO, a dzisiaj Zarząd Województwa zdecydował o zwiększeniu dofinansowania o 318 tys. zł. Pieniądze te są przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Piskorzyń.
(Marcin Gabrek)