Region: Wakacyjne kolonie Caritas.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Letnie kolonie dla dzieci ubogich są finansowane z 1 % podatku, który przekazują na 'Caritas' dobroczyńcy, oraz z ofiar składanych podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i Wielkopostnej Jałmużny.

(Joanna Sarwa)

Podczas turnusu zaplanowano atrakcje w postaci wycieczek do Krakowa, Wadowic, spływu Dunajcem oraz zwiedzania:

Blisko dwieście dzieci skorzysta z letniego wypoczynku organizowanego przez sandomierską 'Caritas'. Mówi dyrektor 'Caritas' diecezji sandomierskiej ks. Bogusław Pitucha: