Region: Trzy lata po zmianie przepisów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ośrodek współpracuje z takimi placówkami w całej Polsce, ale także z różnymi instytucjami, które mają w swoich kompetencjach troskę o dobro dziecka.
(Marcin Gabrek)
Okazuje się, że rodziny te często potrzebują długotrwałego wsparcia

W trzy lata po zmianie przepisów dotyczących pieczy zastępczej i uruchomieniu Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego nowy dom znalazło już 175 dzieci. Ponad 20 rodzin czeka, aby przyjąć dziecko do swojego domu.
Mówi Anna Sokołowska – Smołkowska, dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego