Region: 'Tak' dla zarządu Podkarpacia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Radni województwa zdecydowali jednocześnie o nadaniu Odznaki Honorowej 'Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego' artystce – Albinie Kuraś, skrzypaczce, piosenkarce, rzeźbiarce, współzałożycielce i wieloletniej kierowniczce 'Kapeli Rodzinnej Kurasiów', osobie, której miłość do muzyki i kultury ludowej zaszczepiła kolejnym pokoleniom mieszkańców Podkarpacia. Do grona odznaczonych decyzja sejmiku dołączy także Roman Bartoń, który przez prawie 20 lat działał w zarządzie Podkarpackiego Związku Pszczelarzy, propagując tę dziedzinę rolnictwa w regionie. Radni zdecydowali również o uchwaleniu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020.
(Tomasz Łępa)
Debata nad sprawozdaniem finansowym województwa podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu i głosowanie nad absolutorium – to najważniejsze punkty czerwcowej sesji.

Dwudziestoma głosami 'za', wobec dziewięciu głosów 'przeciw'. Tak zagłosowali radni województwa nad udzieleniem absolutorium zarządowi województwa podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu.
Główne założenia sprawozdania finansowego za 2015 rok przedstawił marszałek Władysław Ortyl. Na koniec 2015 roku dochody województwa podkarpackiego wyniosły nieco ponad 1 mld 200 mln złotych, czyli ponad 99 procent planu. Z kolei wydatki na koniec roku wykonano na poziomie 1 mld 326 mln złotych, co stanowiło nieco ponad 95 procent zaplanowanych.
Udzielenie absolutorium poprzedziła kilkugodzinna dyskusja. Radni debatowali nad tym, co udało się osiągnąć dzięki ubiegłorocznemu budżetowi i jakie są kolejne potrzeby województwa.
Dużo miejsca w dyskusji poświecono kwestiom dwóch projektów informatycznych Podkarpackiemu Systemowi e-Administracji Publicznej oraz Podkarpackiemu Systemowi Informacji Medycznej. Część radnych krytycznie odniosła się do ich realizacji. Do tych głosów krytyki odniósł się marszałek Władysław Ortyl: