Region: Szansa na stypendia.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Aby móc starać się o stypendium należy najpierw zgłosić się do swojej szkoły. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia.
(Marcin Gabrek)
Te kryteria to wysoka średnia ocen, udział w olimpiadach. Na co można wydać stypendia? Mówi członek zarządu województwa Piotr Żołądek

Rozpoczął się nabór wniosków do siódmej edycji programu stypendialnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stypendia będą przyznane dla 166 uczniów świętokrzyskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ich wysokość to 3600 złotych. Jakie kryteria muszą spełnić kandydaci? Mówi dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Krzysztof Domagała