Region: Świętokrzyskie chce przyciągać więcej turystów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Największymi atrakcjami turystycznymi województwa są te najmocniej
promowane: Jura Park w Bałtowie i Sandomierz.
(Marcin Gabrek)
Chociaż w nowym okresie programowania zmienią się zasady wsparcia takich
działań, to ROT zamierza nadal korzystać ze środków unijnych

Województwo świętokrzyskie chce przyciągać coraz więcej turystów. Co roku
województwo odwiedza ponad 4 miliony turystów i liczba ta z roku na rok
rośnie.
Małgorzata Wilk Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej uważa,
że to duża zasługa projektów promocyjnych finansowanych ze środków
unijnych.