Region: Rusza projekt Płynie Wisła płynie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

'Płynie Wisła płynie…' to projekt skupiony wokół rzeki Wisły. Rozwój samej Wisły i obszaru jej doliny oraz na rzecz czystego środowiska wiślanego.
Realizatorami projektu są Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie, gmina Zaleszany, powiat stalowowolski i województwo podkarpackie.
W ramach przedsięwzięcia jego uczestnicy poznają zasoby przyrodnicze Wisły i jej otoczenia, dokonają ewidencji gatunków zwierząt i ptaków zamieszkujących to środowisko. Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 13-21 lat uczącej się w szkołach i zamieszkujących gminy objęte inicjatywą. A także do sołtysów, radnych, przedsiębiorców i liderów organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych oraz nauczycieli i innych osób, które interesuje rozwój rzeki Wisły i obszaru jej doliny.
W ramach projektu mają być organizowane m.in. konkursy na najlepsze: podanie, legendę, wywiad, opis tradycji, zwyczajów, obyczajów związanych z Wisłą. W tym celu dla uczestników zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu technik pozyskiwania informacji od ludzi starszych, wspomnień, poszukiwania źródeł o historii regionu, przeprowadzania wywiadów i zbierania informacji o tradycjach, podaniach, legendach, zwyczajach i obyczajach. A także sposobach ich redagowania, fotografiki oraz podstaw obróbki zdjęć fotografii cyfrowej. Ponadto m.in. w ramach projektu uczestnicy będą zapobiegać zaśmiecaniu Wisły i jej brzegów. W tym celu odbędą się patrole piesze i rowerowe dzięki którym zlokalizowane zostaną tzw. 'dzikie” wysypiska śmieci. W dalszym etapie realizatorzy projektu poczynią starania o ich usunięcie. W ramach zadania publicznego opracowana będzie Strategia Rozwoju Doliny Wisły która ma się opierać o wykorzystanie naturalnych zasobów tego regionu i korzyści, jakie daje Wisła mieszkańcom, turystom i pasjonatom. Projekt 'Płynie Wisła płynie…' skierowany jest do gmin: Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Gorzyce oraz Radomyśl nad Sanem, Zaleszany Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Sandomierz, Zawichost oraz Dwikozy i Annopol. Realizatorzy zapraszają chętnych do udziału w projekcie i zgłoszenia pod adresem slombryk@gmail.com. Więcej na facebooku OSP w Zbydniowie.
(Marta Górecka)