Region: Przyznano Odznaki Honorowe Województwa Świętokrzyskiego

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Pochodzący z Dwikóz pisarz Wiesław Myśliwski został jednym z laureatów
Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego. Komisja po rozpatrzeniu
nadesłanych wniosków, wybrała 10 osób i instytucji, które zostaną nią
uhonorowane.
Zgodnie z regulaminem odznaki, honoruje się nią osoby i instytucje, które
swoją pracą zawodową lub działalnością naukową, społeczną lub polityczną
zasłużyły się dla województwa świętokrzyskiego.
W tym roku odznaka została przyznana po raz pierwszy. W gronie wyróżnionych
znaleźli się pisarz Wiesław Myśliwski, wojewoda świętokrzyski Bożentyna
Pałka-Koruba oraz Ruch Obrony Regionu Staropolskiego.
Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego ustanowił sejmik
świętokrzyski.
(Marcin Gabrek)