Region: Promesy dla samorządów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W latach 2010-2015 na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i na zabezpieczenie osuwisk podkarpackie samorządy otrzymały z budżetu państwa ponad 700 mln zł.
Ponadto w latach 2011-2012 z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przekazano środki finansowe w wysokości ponad 46 mln zł.
Prawie 70 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w ostatnich latach. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.
Promesę w wysokości 270 tysięcy złotych otrzymał powiat tarnobrzeski. Kwota zostanie przeznaczona na remont ostatniej już drogi, która ucierpiała w wyniku żywiołu.
Jak wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Pitra, chodzi o ponadkilometrowy odcinek w miejscowości Knapy w gminie Baranów Sandomierski.
Z kolei 130 tysięcy złotych trafi do gminy Baranów Sandomierski. Tu pieniądze zostaną wydane na remont ulicy Sikorskiego w Skopaniu, a w samym Baranowie na jedną z dróg prowadzącą do wału przeciwpowodziowego, która otrzyma nawierzchnie z tłucznia.
Także gmina Gorzyce otrzymała promesę – mówi zastępca wójta Lucyna Matyka: