Region: Powstanie Leśny Szlak Turystyczny.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Szlak ma być gotowy do 2020 roku. Planowany koszt przedsięwzięcia to około 80 mln zł, większość środków ma pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
(Marcin Gabrek)
Swój pomysł na wykorzystanie szlaku ma także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Mówi Andrzej Pałys, prezes instytucji:

Ponad 1500 kilometrów pieszych i rowerowych szlaków turystycznych przez zakątki świętokrzyskich gmin i nieudostępniane dotąd tereny chronionej przyrody powstanie w ramach nowego projektu, który realizować ma wspólnie aż 70 podmiotów.
Tomasz Szot, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podkreśla, że przyroda jest jednym z atutów województwa
świętokrzyskiego: