Region: Powołana została Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W skład rady weszło 27 członków.
(Marcin Gabrek)
Po znowelizowaniu ustawy o dialogu społecznym zadanie to zostało zlecone samorządowi województwa. Kto tworzy nową radę?

Powołano nową świętokrzyską Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. W jej skład weszli przedstawiciele samorządu województwa, administracji rządowej na szczeblu województwa oraz reprezentanci związków pracowników i pracodawców.
Mówi marszałek Adam Jarubas