Region: Pomoc dla Polaków w Mołdawii

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Według przeprowadzonego w 2005 r. oficjalnego spisu ludności w Republice
Mołdawii zamieszkuje 2380 osób pochodzenia polskiego. Według szacunków
polskiej placówki dyplomatycznej liczba ta jest znacznie większa i wynosi
około 4000 osób. Polacy skupieni są w 20 organizacjach, a największe
znajdują w Bielcach oraz w Komracie.
Polacy w Mołdawii potrzebują wsparcia, aby uczyć się języka

Marian Orliński z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zachęca, aby wspierać Polaków w Mołdawii

Ponad tysiąc książek i podręczników do nauki języka polskiego, a także
przybory szkolne zostaną przekazane Polakom mieszkającym w Mołdawii w ramach akcji 'Pomagamy Polakom w Mołdawii'.Mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas