Region: Pierwsze dofinansowanie

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Złożono 62 wnioski o dofinansowanie. Dokonując oceny analizowano m.in. zgodność planowanych badań z regionalnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego. Ostatecznie dofinansowanie uzyskało 38 projektów na łączną kwotę 1 533 102 zł.
(Tomasz Łępa)
O dofinansowanie na realizacje przedsięwzięć z zakresu bonów na innowacje mogli się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Dofinansowanie pozwoli im skorzystać z pomocy jednostek naukowych (np. uczelni czy instytutów badawczych), które ocenią czy ich pomysł na pracę badawczą ma szansę powodzenia. Przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie aż do wysokości 85% planowanych wydatków kwalifikowalnych, których minimalna wartość w projekcie mogła wynosić 20 tys. zł, a maksymalna – 50 tys. zł. Mówi dyrektor Departamentu Zarządzania RPO, Wojciech Magnowski.

Zadowolenia z podpisanej umowy nie krył przedsiębiorca, Piotr Urban prowadzący firmę DEXLON zajmującą się projektowaniem i produkcją elementów oprzyrządowania z branży lotniczej.

Pierwszy przedsiębiorca z Podkarpacia Piotr Urban podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.
Departament Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczął procedurę podpisywania umów z beneficjentami w ramach RPO WP na lata 2014-2020, którzy planują realizować istotne dla rozwoju gospodarki naszego województwa projekty związane z podnoszeniem konkurencyjności firm oraz ich innowacyjnością – mówił podczas spotkania marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl: