Region: Ostatni dzwonek dla rolników

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Już tylko tydzień czasu mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie wsparcia na 'Restrukturyzację małych gospodarstw'. Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski tylko do 17 lipca. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać przesyłkę pocztą. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Wsparcie na 'Restrukturyzacje małych gospodarstw' ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. złotych. W tym roku aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z pieniędzy na 'Restrukturyzację małych gospodarstw', złagodzono niektóre kryteria przyznawania wsparcia. Między innymi skrócono okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników do minimum 2 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, kolejna zmiana dotyczy okresu w jakim rolnik nie powinien prowadzić działalności zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – to 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się o bezzwrotną pomoc finansową w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw.
(Marta Górecka)