Region: Ósmy kongres stowarzyszeń.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Uczestnicy kongresu zwracają uwagę na potrzebę aktywizacji lokalnych środowisk. W Polsce – według nich – działa zbyt mało organizacji pozarządowych, niewielu jest też wolontariuszy. Dla porównania w Holandii wśród ludzi aktywnych zawodowo 15 procent udziela się społecznie, a w Polsce poniżej 1 procenta.
(Marcin Gabrek)
A czego oczekują od samorządów przedstawiciele organizacji pozarządowych?

Już po raz ósmy spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych na Kongresie Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego. To okazja do wymiany doświadczeń, ale także uzyskania informacji o możliwościach pozyskania środków na działalność.
Mówi Teresa Śliwa, przewodnicząca świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego