Region: Oazowe wakacje.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

<10>
Łącznie kadrę oazową stanowi ponad 100 osób.
(Joanna Sarwa)

Wraz z młodymi wyjechała grupa animatorów, wychowawców i
moderatorów, pośród których są studenci, klerycy, siostry zakonne oraz kapłani.

Ponad 400 osób z całej diecezji sandomierskiej będzie wypoczywać i formować się podczas wakacyjnych turnusów oazowych, które w większości zorganizowane są w Bieszczadach.
120 dzieci przebywa obecnie w Mędrowie i Niemienicach.
Młodzież wypoczywa w ośrodkach w Wisłoku, Łodynie, Ustjanowej i Mchowie. Starsza młodzież – w ośrodkach w Olchowej i Skorodnem.