Region: Nowoczesne pociągi na torach.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Umowę, dzięki której zadanie otrzymało 70-procentowe wsparcie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisali w Kielcach przedstawiciele władz regionu oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
(Marcin Gabrek)
Co ważne dla mieszkańców Sandomierza, władze województwa chcą sfinalizować modernizację linii kolejowej przebiegającej przez to miasto i włączyć ją do sieci szybkich kolei.

Mówi członek zarządu województwa Jan Maćkowiak

Dziesięć nowoczesnych pociągów międzyregionalnych 'Impuls' wyjedzie wkrótce na tory w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, a także małopolskim i śląskim.
W ramach wartego ponad 280 milionów złotych projektu do marca przyszłego roku, zakupionych zostanie łącznie 19 takich pojazdów, sześc z nich realizować będzie połączenia międzyregionalne w świętokrzyskim.
Ze względów finansowych to największe wyzwanie, stojące przed województwem świętokrzyskim – mówi marszałek Adam Jarubas