Region: Nie możemy zapomnieć o Kresach

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Konferencja była częścią Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej. Podkarpacka część Roztocza – Lubaczów, Basznia Dolna, Cieszanów, Horyniec i inne miejsca Roztocza w czasie festiwalu do 7 sierpnia – promują swoje atuty, między innymi przywołując piękno i bogactwo Kresów dawnej Rzeczypospolitej.
(Tomasz Łępa)
Kwestia przeszłości Kresów i zobowiązań, jakie mają wobec ich spuścizny współcześni Polacy oraz idea powstania 'Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej' – to tylko dwa z tematów poruszonych podczas konferencji. Jej uczestnicy dyskutowali o tym, jak popularyzować dziedzictwo historyczne i kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i jak ważna jest pamięć o Kresach, która tożsama jest z pamięcią o historii Polski – mówi wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel:

Pomysł utworzenia wirtualnego muzeum dziedzictwa kresów to możliwość większego dotarcia do osób, którzy są zainteresowani tą sprawą wyjaśnia dyrektor departamentu i Ochrony Dziedzictwa narodowego Aleksander Konopek:

Kresy są częścią naszej historii, z której jesteśmy dumni i która żyje w nas. Tę spuściznę mamy nie tylko chronić, ale i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stąd nasze działania – mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Orty podczas konferencji 'Dziedzictwo Kresów Dawnej Rzeczypospolitej', jaka odbywała się w Baszni Dolnej.