Region: Najlepsze świętokrzyskie smaki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Komisja nominowała też produkty do nagrody krajowej 'Perła”. W tym roku
region reprezentować będzie m.in. chleb żytni tradycyjny produkowany przez
Gminną Spółdzielnię 'Samopomoc' z Koprzywnicy.
Podczas imprezy odbył się również drugi konkurs na 'Najlepszy produkt
tradycyjny regionu Gór Świętokrzyskich”, przeprowadzony w ramach projektu
Świętokrzyska Kuźnia Smaków. Doceniono m.in. chleb mieszany koprzywnicki,
kaszę gryczaną paloną z Antoniowa oraz miód spadziowy z drzew iglastych.
(Marcin Gabrek)
Komisja pod przewodnictwem Izabelli Byszewskiej, prezes Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego, musiała spośród 52 produktów wybrać 20
najlepszych.
Nagrody główne otrzymały m.in wędzony karp z Zawidzy w powiecie
sandomierskim, chleb osiecki z powiatu staszowskiego i kasza gryczana palona
z powiatu ostrowieckiego. Wyróżnienie komisja przyznała m.in za miód
wielokwiatowy nektarowy produkowany przez Jarosława Nawrota z powiatu
opatowskiego.
Mówi Piotr Żołądek, członek zarządu województwa

Odbył się finał regionalny ogólnopolskiego konkursu 'Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”, któremu towarzyszył jarmark 'Świętokrzyskie
Smaki”. Producenci produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa
świętokrzyskiego w tym członkowie sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
Świętokrzyskie oferowali swoje wyroby.
Mówi Kazimierz Barczyk