Region: Mistrzowskie jabłka spod Sandomierza

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Akcja promująca sandomierskie jabłka skierowana będzie do arabskich
biznesmenów. To jeden z elementów poszukiwania nowych rynków zbytu na te
owoce. Jak bardzo jest to potrzebne, pokazały skutki rosyjskiego embarga. W
ostatnich latach większość eksportowanych z naszego regionu owoców trafiała
właśnie na rynki wschodnie.
(Marcin Gabrek)
Sandomierskie jabłka mają być przebojem przyszłorocznych Mistrzostw Świata w
Piłce Ręcznej w Katarze. Władze województwa zawarły porozumienie z kieleckim
klubem Vive Tauron.
Mówi marszałek Adam Jarubas