Region: Lokalne Grupy Działania świętują

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W województwie świętokrzyskim działa 18 takich grup, które wydatkowały już
ponad 110 milionów złotych.
(Marcin Gabrek)
Przedstawiciele grup wykorzystali spotkanie do promocji wyrobów regionalnych

Jakie przedsięwzięcia znajdują się na liście osiągnięć Lokalnych Grup
Działania?

Doroczne spotkanie Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego
było okazją do pochwalenia się tym, co najlepsze w ich działalności. LGD
zaczęły powstawać po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a ich
zadaniem jest włączenie mieszkańców w diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów konkretnych regionów.
Marszałek Adam Jarubas uważa, że pomysł powołania grup sprawdził się