Region: Jak wspierać seniorów?

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Wśród zadań jakie stawiają przed sobą władze jest działanie na rzecz poprawy sytuacji materialnej tych osób, dostępności świadczeń zdrowotnych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
(Marcin Gabrek)
Z sytuacji seniorów zdaje sobie sprawę wicemarszałek Grzegorz Świercz

Na zlecenie ośrodka przeprowadzone zostały badania dotyczące sytuacji i potrzeb osób starszych. Okazuje się, że mniej niż 20 procent seniorów uczestniczy w życiu społecznym. Mówi dr Andrzej Kościołek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Społeczeństwo starzeje się nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. To wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się lokalne władze.
Blisko 30 procent mieszkańców regionu to osoby starsze, a ponad połowa z nich jest zagrożona wykluczeniem społecznym, bo nie korzysta z żadnej formy aktywności obywatelskiej – mówi Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej