Region: Jak być bezpiecznym w internecie.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Organizatorami konkursu było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.
(Marcin Gabrek)
Poza konkursem odbyła się też seria spotkań dla uczestników projektu – mówi wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Elżbieta Dudek

Podsumowano piątą już edycję konkursu 'Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zorganizowaną w województwie świętokrzyskim dla dzieci i młodzieży. Jego celem było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego
korzystania z Internetu. Mówi zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Adam Bednarek